Posts tagged with M

—Amb braç robust, adient taconet. —En acabat que ella em retrata amb sos molt exactes retrets, prou em conec ans reconec… humit humil betaner (beta petaner). —Els semidéus qui se la carden, em diu que haig d’anar sempre obeint i colent, seguint d’en Ronsard l’emblemàtica ans lògica sentència… —“Poc sóc digne d’amâ’us, mesquí mortal; / […]