Archive for Desembre, 2011

q.q. 83

27 Desembre 2011

[[es veu més bonic ací]] Esplets i proeses d’en Qarles Qalbet (àlies de n’Emili Cuguç, ço és, d’en Zacaries Mur i Cec) En Qarles Qalbet només assistia a la fira dels grans ramaders per a veure-hi de sobtar-hi, i admirar-hi si l’hi sobtava, les habilitats seductores de la seua dona. Admirar-hi secretament les activitats encaterinadores […]