Archive for Novembre, 2017

Rerialles d’escorrialles de lleterades ínfimes —Das war das Ende, deia la cigala abans de la darrera transformació. —M’havia passada una eternitat en estat latent de nimfa insensible, i ara hom em naixia a la realitat material perquè hi passés, en estat conscient, una efímera estada d’infern subterrani (i llavors, curtíssim, encara d’infern alat i estrident) […]