Archive for Abril, 2006

Anosognòtics

30 Abril 2006

Nació malalta En cap nació comcal: —[Trec d’un article d’en Miquel Pueyo aparegut recentment a l’Avui, això: “—Al mateix temps, l’enquesta d’usos lingüístics a Catalunya de l’any 2003 reflecteix una realitat paradoxal: la població de 15 a 29 anys és la qui menys fa servir el català, ja que si bé és llengua habitual d’un […]

Divuitè de definicions

27 Abril 2006

Divuitè de diorismes Consciència: —Emanació del cos qui es creu unitat. Emanació fluïda d’un cos tanmateix en transició. Mal·leable, esborrable, il·lusió. Il·lusòria emanació del cos: —La consciència veu tothora el teu destí sencer contingut en la mateixa bosseta d’ésser. Cada nova incidència és acunçada al contingut — i el contingut és llavors rellegit com a […]

Vejam què en consira ara sincerament l’Enguixat. —Enguixat, per a quan la desemmerdanyolització total…? —Per a quan, per a quan…? Ai…! Per a quan…? —Sempre imminent, i sempre ajornada, que no? —I tanmateix, com podríem continuar vivint sense il·lusions? —I quant al refemerdèrum sobre l’estataüt, Enguixat, què hi dius? Què hi votaries…, si poguessis votar-hi, […]