Archive for Octubre, 2005

Have mercy, gorilla.

31 Octubre 2005

Have mercy, gorilla. Aquest darrer missatge en u, molt prenyat de significat, on per causes casuals la lletra amb el peu corredor se m’ha escapat d’hegemonització… — vull dir les cinc ç, i després tantes d’us, i d’ús — m’ha dut a l’esment els anys d’Iguaçú… Ben de fosca matinada, esperàvem l’autobús que ens duia […]

U

30 Octubre 2005

U Uuu uuu uuuuu uuuuuuuuú uuuu uuuuuuuuú uuuuu uu uuuuuuu uuuuuúu uu uuuuuu uuu u uuuuuu-uu uuu uu uuuu uuuuuuu uuuuuuuuu… Uu uuuuuuuuu uuuuuuuuuuu u uu uuuuu… U uu uuuuu-uu uuu uú, uuu uuu uu úuuu u uuuuu uu uu… Uuu uuu uuuuuu u’uuuuuuúuuuu… Uuu uuuu uuuuuuuu uuuu uuuuú uuu uuuuuuuuuu… Uuu uu uuuuu uuuuuu […]

Boicot al pixum anticatalà. “—Qui beu “cava” la tomba es cava.” “Er caba” [el “cava”, en cagalà, és a dir, en pseudocatalà] és un pixum castelladregot — ho ha dit el mateix cap [un paio repel·lent qui duu el nom repel·lent de Rakh, kh, kh, kh… (vomitada)], el mateix cap, dic, del partit més feixista […]