Archive for Octubre, 2004

A la presó els assassins!

29 Octubre 2004

Cent mil morts civils! Cent mil mort civils, sobretot infants, causats a l’Iraq per la guerra d’agressió menada pels assassins. Veiem que en Milosèvitx és jutjat i els anys que hi porta, empresonat, per haver causades les morts d’uns milers de persones. Per a quan el juí contra el triumvirat macabre: buix, blair, asnà? Ixen […]

Els escriptors confessionals. Sobretot els gavatxs, crema del reaccionarisme més encarcarat, dolós, pudent i coent. Són catòlics i llurs escrits posen en situació funcional tota la panòplia del catolicisme. Ho pensava suara llegint Joan-Cristòfor, d’en Romain Rolland. Hom es pren la falòrnia catòlica com a veritat, i envant. Ben mirat, fan ciència-ficció, passeu-me el convencionalisme […]

Això dels patinets ha sigut del tot magnífic. Feia riure com els catalans, tot i donant xanguet, guanyàvem aclaparadorament. Ara la gent jove també se n’adonarà. Els vells els anys que portem sabent-ho, que això d’ecspanya és un muntatge feixista que no ens deixar respirar, que només és un invent dels castelladres, els quals en […]