Archive for Juny, 2010

Aclucallades (41)

29 Juny 2010

    Confessió: –I aquesta és l’única confessió que val. Comprès? Doncs som-hi. Només hi ha una qüestió important. És palès que els humans som epifenòmens evacuats per les “coses”. Els déus són superninots evacuats per la imaginació – són epifenòmens d’epifenòmens de les “coses”. Les “coses” (llur “fet”) (car és palès que hi són) […]