Archive for octubre, 2017

Desallotja, sòmines, el canfelip El cagalàstics cagava elàstics Els estronts li pujaven i baixaven I no acabaven de caure mai. Tothom entorn els envaïen fàstics La fas o no la fas? — ensems bleixaven. Si tu no pots, prou podem d’altres rai. Tweet

Perplex!

11 octubre 2017

Els catalans, molt més capsdecony que no els altres. Almenys els altres hi anàvem armats. Què collons vols exigir amb merdetes de somriures i floretes contra un estat terrorista de sempre addicte a la més folla agressivitat feixista, esclau del desig genocida, ço és, del desig d’anorrear-nos, fer-nos d’una puta vegada extingits. La “unió” europea […]