Archive for Maig, 2006

Tiberi Guix Dit amb guix a la llosarda Tiberi Guix diu amb guix a la llosarda… llosarda: —Llenca de llicorella on amb bocí de guix hi pots guixar, ço és, hi pots dir o escriure; glauba; lloseta; guixadora. tiberi: —Tec amb pler de teca. guix: —Amb això (i amb carbons, i guixots i calçobre, i […]

Retrunys de minyonia en la vellúria. (Els Homes-Pont.) Havíem tot just iniciat l’estudi del Reliquiari gnomològic, quan un bidell xaruc, ujat de córrer, a frec d’atac de feridura, amb braços i cames que li tremolaven espasmòdicament, assolí tanmateix d’assabentar-nos que, ausades, hom ens havia envaïts! De patac, tot fou engegar a dida els seients (bells […]

Malalt de mort

23 Maig 2006

Mig mort amb mig cos mig endut per la duad…[@more@] Tweet