Archive for Maig, 2012

q.q. 87

24 Maig 2012

Qrim Qatalà LXXXVII La doble visió dels tigres encesos engegats a volar Avui, tot cercant feina, he tornat al barri on despenia part de l’enyorada infantesa; al carrer, davant l’antiga dispesa, d’on l’enfellonida dispesera ens expulsà, alhora replevint-se de tots els nostres elements i pertanyences, àdhuc els atuells de cuina i els ormeigs de lleure […]