Archive for Octubre, 2011

Aristarc Verdura, mort (i remort) (37) (és clar que es veu millor ací)   N’Aristarc la seua truja repel·lent de fementidota dona sempre el duu de corcoll. Es diu de dona lliure i emprenedora, mes de fet és una mala puta i prou… una bandarra bruta i virosa qui sistemàticament i sense gens de decor, […]