Archive for Gener, 2006

Aquesta és la vostra vida!! En Tariq Benavarri, qui els somnis llongament ans robusta nodriren, ara és mort. Féu amb les mans cansades un clot superficial. S’hi posà de panxa enlaire i esperà els voltors. Llavors clogué els ulls i, somrient, morí. Va sentir una doneta d’enraonar feblement devers el seu homenot molt bròfec i […]

Pobra puta!

26 Gener 2006

"Pity the whore. A despicable spic putschist married a whore and then gradually dragged her down to his own level!" "Un camí un colpista es casà amb una meucarra i a poc a poc l’anà rebaixant, pobra dona, al seu propi llivell de gos rabiós." "M’estimaria mil milions més de vegades d’ésser, com sóc, fill […]

Ja veig que no n’endevín mai ni una. Quan les esquerres pujaren, caiguí novament al bertrol de l’esperança: “Per fi, ja hi som, ara sí que agranarem!”, exultí.I: “Deixa’m ficar-hi els meus cinc cèntims; cal anar burxant, que el foc no es colgui, ans s’aflami més i més potent fins a la llibertat.” Deprimit, ara, […]