Plecs intercrurals en tenim totes, i àdhuc tots…

…la qüestió és què en fem!

[@more@]Comments are closed.