Per on ens surt la puta Mara Gallina, nacional-socialista espanyola!

 

Ens surt amb la Comunitat del Caganú! Amb quina enganyifota més basteta no ens véns, marcolfa! Caguem nus, caguem vestits, caguem mig i mig, caguem com volem o podem… Car qui cony ets tu per a dir-nos com hem de cagar!

És clar que potser això de com caguem te la porta fluixa d’allò pus. Que allò que vols és que anem distretets amb les teues magarrufes de puta de males arts, i tot per tal que no consirem en allò que importa.

Com si et coneguéssim! Tot t’és bo tret del que és bo per a Catalònia! Car aquesta és l’única regió europea per a nosaltres: Catalònia! Catalònia! Catalònia! Del Campell a Maó i l’Alguer! D’Oriola i Torrevella fins a Salses i Leucata! Una Catalònia Sencera, Forta, Armada i Independent! La resta són romanços de malaputa.

I tothom qui s’oposi a la nostra pàtria (a la nostra regió europea, si vols) sàpigues que és un enemic qui hem de treure del mig pels mitjans que calgui. Que se’n vagi a emprenyar a una altra banda. Car si tots els mitjans són bons per als nostres enemics d’anihilar-nos, tots els mitjans han d’ésser bons per a nosaltres per tal d’impedir que ens anihilin.

Qui no ho comprengui és un embruixat pels malèfics eixarms de les putes de nyigui-nyogui.

M’enfelloneixen talment tals cofis-i-mofis de puta bandarra camandulaire que, per a desemmascarar-te, Gallina, a tu et voldria veure cagant nua, sense tots els vernissos de pseudocatalanitat que amb tanta de mala traça de tant en tant et fots sobre. Llavors fotries el mateix molt galdós paper, i mostraries el mateix cos corrupte i infecte i podrit d’espanyolisme de la declarada, desnonada putarra Francisquija der Campo, qui viu al bordell contrincant de la teua vora. Que a l’estort imaginari col·lectiu catalònic ja us veig sebollides (més d’hora que no crec que us deveu pas aesmar) al mateix clot abuixit (i tost oblidat) dels antics traïdors.

Plega, collons, i que s’hi posi qui en sàpigui. Ningú no ens dirigeix si doncs no és cap a la llibertat.

[@more@]Comments are closed.